ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน

Read More »

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read More »

ประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีภัยพิบัติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Read More »

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมสานต่อนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 อย่างปลอดภัย

Read More »