เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีภัยพิบัติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Read More »

📣6 ขั้นตอนการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Read More »

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

 

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมสานต่อนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 อย่างปลอดภัย

Read More »