ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนางวราลักษณ์ บุษบง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

Check Also

กิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ

Post Views: 593