ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.-2562 คลิกลิงก์

Check Also

📣6 ขั้นตอนการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Post Views: 775