สพม.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  นายจักราวุธ  สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  มอบหมายให้ นางวราลักษณ์  บุษบง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) ระดับเขตตรวจราชการที่ 12  ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ  หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

Check Also

กิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ

Post Views: 593